top of page
Luna in het groen.jpg

Financiëel

Tarieven 2024

LRK-nummers

 
Bij het invullen van het formulier voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag, moet je het LRK-nummer van Vrije Kinderopvang Wonderboom invullen. 

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende LRK-nummers zijn voor dagopvang/peuterklassen en BSO. 

De Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.


Het LRK-nummer voor dagopvang én peuterklas is 192 189 888.

Het LRK-nummer voor de BSO is 173 524 205.

LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Luna in het groen.jpg
bottom of page