top of page
Luna in het groen.jpg

Financiëel

Tarieven 2023

Tarieven 2024

LRK-nummers

 
Bij het invullen van het formulier voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag, moet je het LRK-nummer van Vrije Kinderopvang Wonderboom invullen. 

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende LRK-nummers zijn voor dagopvang/peuterklassen en BSO. 

De Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.


Het LRK-nummer voor dagopvang én peuterklas is 192 189 888.

Het LRK-nummer voor de BSO is 173 524 205.

LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Luna in het groen.jpg
Protocollen en beleid
SpilPost

SpilPost
 

SpilPost
week 37
 

SpilPost
week 41

SpilPost
week 43

SpilPost
week 

SpilPost
week 

SpilPost
week

SpilPost
week

SpilPost
week

SpilPost
week

SpilPost
week

bottom of page