top of page
IMG_4178.jpg

Jaarfeesten

Jaarfeesten zijn vieringen die gebaseerd zijn op seizoensgebonden veranderingen en cycli in de natuur. Ze hebben meerdere doelen en betekenissen.

Een belangrijke functie van jaarfeesten is het bieden van structuur en tijdsbesef in ons leven, vooral voor jonge kinderen. Ze helpen bij het begrijpen van de opeenvolging van dagen, weken en seizoenen. Ritme, zowel in ons dagelijks leven als in de natuur, is essentieel voor een gezond bestaan.

Jaarfeesten dragen bij aan een diepere verbinding met de natuur. Ze nodigen ons uit om stil te staan bij de natuurlijke processen van groei, bloei, vruchtvorming en verval. Daarnaast fungeren jaarfeesten als bronnen van inspiratie en levenskracht, waardoor ze een rol spelen in persoonlijke ontwikkeling en het vormen van de persoonlijkheid.

Ieder jaarfeest heeft zijn eigen thema en betekenis. Zo kan het Michaëlsfeest bijvoorbeeld moed en doorzettingsvermogen inspireren. Het vieren van jaarfeesten helpt ook bij het opbouwen van gemeenschap en het versterken van vertrouwen in de toekomst.

Kortom, jaarfeesten vieren biedt structuur, bevordert tijdsbesef, versterkt de band met de natuur, stimuleert persoonlijke groei, en bevordert sociale verbondenheid, terwijl ze tegelijkertijd inspiratie en levenskracht bieden.

IMG_4030.jpg

Sint Nicolaas

In de tijd dat kinderen hun schoentjes onder de schoorsteen plaatsten, bereidde ik me voor om vanuit de hoge hemel naar de aarde terug te keren. Mijn prachtige, witte paard werd uit de stal gehaald, verzorgd tot zijn vacht glansde in het maanlicht. Ik trok mijn lange, witte gewaad aan, gehuld in een warme rode mantel, en groette allen in de hemel voordat ik op weg ging naar Maria en haar kindje. Een lange stoet Sterrekinderen volgde me, verlangend om het kerstkind te zien.

Na een uitgestrekte reis door de hemelse zalen bereikte ik met de Sterrekinderen een hoge wolkenpoort, waar een helder licht naar buiten straalde. Daar zagen we moeder Maria met haar kindje op haar arm, omringd door zon en maan, terwijl ze aan het sterrenkleed werkte waarmee ze haar kindje naar de aarde zou brengen.

Ik sprak tot Maria, belovend de kinderen op aarde blijdschap te brengen over haar komst  Maria antwoorde: 

Sinterklaas goede, heilige man, de weg naar de aarde is donker en lang 

De Sterrekinderen, de zon en de maan, zullen met mij mee naar de aarde gaan. 

. De zon en de maan straalden tevreden toen ze hoorden dat ze met Maria en het kindje naar de aarde mochten gaan. De sterrenkinderen dansten van vreugde.

Bij het zien dat Maria en haar kindje, samen met de zon, de maan en talloze sterrenkinderen, klaar waren om op weg te gaan, steeg ik op mijn paard en reed in snelle draf naar de aarde. En nu kom ik jullie een geschenk brengen én ik wil jullie laten weten dat Maria en haar kind onderweg zijn…. 

bottom of page