top of page
IMG_4178.jpg

Jaarfeesten

Jaarfeesten zijn vieringen die gebaseerd zijn op seizoensgebonden veranderingen en cycli in de natuur. Ze hebben meerdere doelen en betekenissen.

Een belangrijke functie van jaarfeesten is het bieden van structuur en tijdsbesef in ons leven, vooral voor jonge kinderen. Ze helpen bij het begrijpen van de opeenvolging van dagen, weken en seizoenen. Ritme, zowel in ons dagelijks leven als in de natuur, is essentieel voor een gezond bestaan.

Jaarfeesten dragen bij aan een diepere verbinding met de natuur. Ze nodigen ons uit om stil te staan bij de natuurlijke processen van groei, bloei, vruchtvorming en verval. Daarnaast fungeren jaarfeesten als bronnen van inspiratie en levenskracht, waardoor ze een rol spelen in persoonlijke ontwikkeling en het vormen van de persoonlijkheid.

Ieder jaarfeest heeft zijn eigen thema en betekenis. Zo kan het Michaëlsfeest bijvoorbeeld moed en doorzettingsvermogen inspireren. Het vieren van jaarfeesten helpt ook bij het opbouwen van gemeenschap en het versterken van vertrouwen in de toekomst.

Kortom, jaarfeesten vieren biedt structuur, bevordert tijdsbesef, versterkt de band met de natuur, stimuleert persoonlijke groei, en bevordert sociale verbondenheid, terwijl ze tegelijkertijd inspiratie en levenskracht bieden.

Pinksteren

50 dagen na Pasen is het Pinksteren. Als christelijk feest wordt met Pinksteren gevierd dat de discipelen van Christus na hun verdriet dat hun Meester hun met Hemelvaart verlaten had, nu de Christusgeest in zichzelf geïntegreerd hebben. De leringen van hun Meester hebben ze in zichzelf geïntegreerd. Alleen díe kennis die door je hart is gegaan kun je overbrengen aan ander mensen. Vanaf Pinksteren kunnen de discipelen de leer van Christus in de wereld brengen. Wat met Pasen begonnen is, is met Pinksteren helemaal rond. 

De volheid van de natuur en de volheid van geest gaan hier samen. Dat wordt beeldend gemaakt door de pinksterbruid en –bruidegom. Hemel en aarde verbinden zich. Dit zie je ook terugkomen in de liedjes en versjes op de groep.

Alle kinderen komen in het wit gekleed naar de opvang/ naar school. Er worden liedjes gezongen, er is sap en lekkers en er wordt fijn buiten gespeeld. Op de jaartafel zien we papieren bloemen en linten. 

IMG_7775.jpg

liedjes en versjes

Ik ben een vogelein en bouw mijn nestje fijn

Ik zoek een takje en een blaadje

Een draadje en een pluisje wol

Zo bouw ik mijn nestje vol

En is dra mijn nestje klaar

Leg ik al mijn eitjes daar

Dan ga ik heerlijk zitten dromen

Wat zou er uit al die eitjes komen?

 

Weet je wat ik maken wil

Een hele hoge duiventil

Hakken hakken, dikke dikke takken

Zagen zagen wiede wiede wagen

Spijkers kloppen op hun dikke koppen

Schuren schuren schuren maar

Kijk, daar staat mijn huisje kant en klaar

 

Er zitten twee duiven op het dak

Roekoe, roekoe

Een duifje vliegt weg, het andere duifje vliegt weg

Een duifje komt terug, het andere duifje komt terug

Roekoe, roekoe,

nu maken we het duivenhuis toe

 

Doe open nu het duivenhuis

IMG_7740.jpg
bottom of page