top of page
IMG_4178.jpg

Jaarfeesten

Jaarfeesten zijn vieringen die gebaseerd zijn op seizoensgebonden veranderingen en cycli in de natuur. Ze hebben meerdere doelen en betekenissen.

Een belangrijke functie van jaarfeesten is het bieden van structuur en tijdsbesef in ons leven, vooral voor jonge kinderen. Ze helpen bij het begrijpen van de opeenvolging van dagen, weken en seizoenen. Ritme, zowel in ons dagelijks leven als in de natuur, is essentieel voor een gezond bestaan.

Jaarfeesten dragen bij aan een diepere verbinding met de natuur. Ze nodigen ons uit om stil te staan bij de natuurlijke processen van groei, bloei, vruchtvorming en verval. Daarnaast fungeren jaarfeesten als bronnen van inspiratie en levenskracht, waardoor ze een rol spelen in persoonlijke ontwikkeling en het vormen van de persoonlijkheid.

Ieder jaarfeest heeft zijn eigen thema en betekenis. Zo kan het Michaëlsfeest bijvoorbeeld moed en doorzettingsvermogen inspireren. Het vieren van jaarfeesten helpt ook bij het opbouwen van gemeenschap en het versterken van vertrouwen in de toekomst.

Kortom, jaarfeesten vieren biedt structuur, bevordert tijdsbesef, versterkt de band met de natuur, stimuleert persoonlijke groei, en bevordert sociale verbondenheid, terwijl ze tegelijkertijd inspiratie en levenskracht bieden.

IMG_4030.jpg

Michaël

Op onze opvang en school wordt jaarlijks het feest van de aartsengel Michaël gevierd, meestal rond 29 september. Tijdens dit feest zingen de oudere leerlingen en volwassenen liederen waarin ze Michaël vragen om moed, kracht en sterkte in hun leven te schenken. Ze herdenken het verhaal van Michaël die de draak versloeg en Lucifer uit de hemelse sferen verdreef.

Dit feest vindt plaats na de zomer, een tijd van licht en warmte, en markeert een periode van bezinning. Het is een gelegenheid om na te denken over wat ons belemmert in onze persoonlijke groei naar vervolmaking. We worden aangemoedigd om onze energie te bundelen en ons innerlijke zwaard te richten op het doorbreken van slechte gewoontes. Het vieren van dit feest biedt de mogelijkheid om hulp te vragen aan Michaël bij de uitdagingen van het dagelijks leven.

Met de jonge kinderen wordt het feest vooral als oogstfeest gevierd. Er wordt appelmoes en jam gemaakt met de vruchten die soms door kinderen mee genomen worden en anders uit een biologische oogst..

Jaarfeestenboekje Michael

bottom of page