top of page
Peuters in t huisje.jpeg

Groeien in vertrouwen

Dagopvang

 

"Rust, aandacht en vertrouwen."

Bij de dagopvang hebben we twee groepen met kinderen in de leeftijd van 0 tot2 jaar en 3 maanden; de Goudhaantjes en de Winterkoninkjes. Daarnaast is er één peutergroep met kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar, de Wielewaal.

Antroposofie
De dagopvang van Vrije Kinderopvang Wonderboom werkt op basis van de antroposofie. De kern daarvan is dat kinderen geen onbeschreven blad zijn: in hun wezen zijn ze al volledig. Praktisch betekent dit dat wij als volwassenen de mooie taak hebben het kleine kind te ondersteunen en te begeleiden, zodat het kind werkelijk zichzelf kan zijn.

 

Emmi Pikler
De visie van pedagoge Emmi Pikler geeft een praktische invulling voor de dagelijkse omgang met kleine kinderen thuis en in de kinderopvang. Rust, aandacht en vertrouwen zijn hierin cruciaal. Naast de verzorging in een natuurlijk ritme heeft het kind de ruimte om te spelen en aanwezig te zijn op zijn of haar eigen wijze, waarbij de volwassenen activiteiten en speelgoed aanbieden zonder enige aandrang. Zo kan het kind in een veilige omgeving zijn eigen ontwikkeling gaan.

 

Zorg en respect
Het speelgoed bestaat uit natuurlijke materialen, die de tastzin prikkelen en poppen hebben een minimale gezichtsuitdrukking, zodat het kind zijn eigen emoties kan beleven. Bij het eten staan we stil bij de mensen die dit bereid hebben en bij de verzorging benoemen we de handelingen die we gaan verrichten zodat het kind mee kan gaan in de beweging. Zo geeft de Wonderboom zorg en respect vorm

Dagritme Goudehaantjes en Winterkoninkjes, baby-dreumesgroep
De dag heeft bij Kinderopvang Wonderboom een vast ritme. Dat geeft rust en houvast.

07.30 -
09.00 uur   Binnenkomst

09.00 uur   Opening in een kringetje met liedjes en versjes
09.10 uur   Vrij spel
09.15 uur   Fruit eten
10.15 uur   Luiers verschonen
10.30 uur   Vrij spel en naar buiten

11.30 uur   Lunch
12.30 uur   Luiers verschonen/ pyjama's aan
13.15 uur   Rust / slapen
15.00 uur   Thee en tussendoortje
15.30 uur   Vrij spel en naar buiten
16.30 uur   Luiers verschonen

17.00 -
18.30 uur   Boekje lezen/naar huis

 

Dagritme Wielewaal, peutergroep

07.30 -
08.45 uur   Binnenkomst, vrij spel
08.50 uur   Opening in een kringetje met liedjes en versjes
09.30 uur   Fruit eten, tijdens vrij spel
10.15 uur    verschoon- en wc ronde
10.30 uur   opruimen, bewegingsspel, water drinken en naar buiten

11.45 uur   Lunch
12.30 uur   verschoon- en wc ronde / pyjama’s aan
13.15 uur   Rust / slapen
15.00 uur   thee en tussendoortje
15.30 uur   Vrij spel en/ of naar buiten
16.30 uur   Luiers verschonen

17.00 -
18.30 uur   spelen/ Boekje lezen/ naar huis

Peuterklas

"Nabootsen om de wereld eigen te maken"

Bij de peuterklas komen peuters twee ochtenden per week spelen, in de weken dat er ook school is, waarbij je kunt kiezen uit maandag en donderdag, óf dinsdag en vrijdag. De ochtend duurt van 8.45- 12.45 uur.

 

Samen de dag beginnen
‘Stralend stijgt de zon omhoog, rijzend langs de hemelboog, wijst hij ons de dag … ‘. Dit komt uit het versje dat iedere dag aan het begin van de ochtend wordt opgezegd. De kinderen maken samen met juf de beweging van de klimmende zon, waarbij de armen langzaam boven het hoofd samenkomen: we zijn weer bij elkaar.

 

Vertrouwde omgeving
Peuters kijken en luisteren goed naar de volwassenen; ze zijn een en al aandacht. En wat ze zien en horen, bootsen ze na. Heel intens, om de wereld waarin ze terecht zijn gekomen in zich op te nemen en eigen te maken. Dat kan in een omgeving die vertrouwd aanvoelt; eigenlijk zo een beetje als thuis bij papa en mama. In de peuterklas vindt u dan ook een knusse zithoek met een grote stoel voor juffie, een grote tafel om samen aan te eten, kisten met speelgoed en natuurlijk een keukentje; hoe maak je anders die heerlijk geurende appelmoes. Thuis.

 

Spelen met fantasie
De vaste indeling van de ochtend geeft deze kleine kinderen de veiligheid die ze nodig hebben om flink te kunnen spelen. Met poppen spelen ze vadertje en moedertje, met dekens en kisten maken ze een huis. In de kist is een auto en vier kisten achter elkaar is een trein. Bij ons is het speelgoed niet ‘af’, maar geeft kinderen alle ruimte hun fantasie te gebruiken; en die hebben ze. Graan malen of helpen met afwassen. Samen opruimen en dan naar buiten.

 

Ritme van de natuur
Het ritme van de natuur volgen we heel nadrukkelijk, om houvast te geven in de tijd. Elk seizoen heeft een jaarfeest, dat bij de peuterklassen van de Wonderboom gestalte krijgt op de kleurrijke seizoenstafel en beleefd wordt in een feest dat met de ouders wordt gevierd: in de lente in de wei, in de zomer tussen het graan, in de herfst in het bontgetooide bos en in de winter bij kaarslicht. Een geruststellend ritme, dat de peuters verbindt met de grote mensen, de natuur en onze mooie planeet. Tussen zon en maan.

BSO

"De natuur beleven"

Bij de BSO hebben we 4  groepen:

Pimpelmezen, Kwikstaarten en Huismussen. Zij hebben allen lokaal binnen in de Wonderboom en een mooi terrein om buiten te spelen.

Daarnaast is er op dinsdag en donderdag een groep Trekvogels, die altijd naar buiten gaan, meestal naar een natuurterrein op een eindje wandelen van de Wonderboom.

 

Na schooltijd komen de kinderen zelfstandig naar hun BSO-lokaal. We drinken samen thee en eten een crackertje. Kinderen vertellen over hun dag of kletsen over wat hen bezig houdt.

Daarna gaan de kinderen vrij spelen, of doen mee aan een georganiseerde activiteit. Er zijn spelletje om aan tafel te spelen, er is knutsel- en tekenmateriaal en er zijn ballen om mee buiten te spelen. Bij de BSO spelen en werken we veel met natuurlijke materialen. Uiteraard wordt er tijd gemaakt voor buitenspel.

In de loop van de middag is er nog een gezamenlijk moment om fruit te eten.

Tijdens vakanties presenteren we dagelijks een gevarieerd programma: we gaan de natuur in, knutselen, schilderen, bakken, koken, organiseren themadagen en maken uitstapjes met de bus wanneer dat mogelijk is. De ouders worden vooraf geïnformeerd over het programma via een vakantie-folder.

Veiligheid, gezelligheid, ritme, beweging, fantasie, natuur, duurzaamheid en natuurlijke materialen zijn begrippen die goed passen bij onze BuitenSchoolse Opvang.

 

bottom of page