top of page
IMG_4046.jpg
Oudercommissie

ORGANISATIE

Wonderboom is een stichting met een directeur en een stichtingsbestuur.

Directie


Mar Verleg
management@kinderopvangwonderboom.nl


 

Bereikbaarheid administratie


Heb je vragen of verzoeken, dan kun je ons bellen op maandag tot en met donderdag van 8.00 - 16.00 uur op 040 213 84 79 

Of stuur een mail naar
administratie@kinderopvangwonderboom.nl

Bij noodgevallen zijn we dagelijks van
07.30 - 18.30 uur bereikbaar.


 

Bestuur


Peter Schleijpen
voorzitter

Rob Stam 
penningmeester Vrije Kinderopvang Wonderboom en adviseur bestuur inzake huisvesting


Mirjam Langenbach
bestuurslid

 

 

De Oudercommissie

De oudercommissie geeft advies


Ook Vrije Kinderopvang Wonderboom heeft natuurlijk een oudercommissie; een klankbord van en door ouders van onze kinderopvang voor het management. Gebruik deze commissie voor al uw op- en aanmerkingen over de opvang die verder gaan dan het strikt persoonlijke. Of stap zelf in deze commissie.

De oudercommissie bestaat uit een groep ouders die meedenken over de gang van zaken bij dagopvang, peutergroepen en BSO. De leden denken mee over vorm en inhoud, en dragen zo bij aan een opvang die goed past bij de wensen van de ouders. De oudercommissie adviseert het management rechtstreeks. Zo wordt u gehoord en worden uw kinderen daadwerkelijk groot in vertrouwen. 

De oudercommissie bestaat momenteel uit 3 ouders met kinderen in de baby-, dreumes-, peutergroep en peuterklas.


We vergaderen van 19.00-20.30 uur, de vergaderdata in 2024 zijn:
Di. 20 feb.
Di. 7 mei 
Di. 10 sept.
Di: 5 nov.

Ondersteuning

Mar Verleg en Lisette van Zummeren zijn onze zorgcoördinatoren en pedagogisch beleidsmedewerkers. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid van de kinderopvang en het VVE aanbod, het overleg daarover met de Pedagogisch Medewerkers en het in kaart brengen van de extra ondersteuning die nodig is voor de groepen en individuele kinderen.

De coaching van de collega's wordt verzorgd door Suzanne Velzel.

-SPIL zorgoverleg: 4x per jaar zorgoverleg samen met de Regenboog, GGD, Lumens en Wij Eindhoven

-Overleg met zorgteam school: 8x per jaar zorgoverleg tussen Intern begeleider, schoolarts, schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werk.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van kinderopvang Wonderboom voor het personeel én de ouders, is Jolanda Hellings. Zij is als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon aangesteld om de belangen te behartigen van de werknemers en ouders. 
De gesprekken kunnen online of fysiek plaatsvinden en blijven uiteraard vertrouwelijk. 
Jolanda is te bereiken via 040-2583421 of 06-50911852. Haar e-mail adres is: info@jolandahellings.nl. 

IMG_4046.jpg
Anker 1
bottom of page