Wonderboom
groeien in vertrouwen
Eén adres

Het spilcentrum is een Eindhovens concept om op één plek alle mogelijkheden rond kinderopvang, leren en zorg aan te bieden. Spil staat voor spel, integreren en leren. Kern is de opvang en het leren van kinderen van 0 tot 13 jaar: kinderopvang en basisschool zijn zo één geheel. Speciale zorg wordt gegeven door GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst), Bureau Jeugdzorg, Welzijn Eindhoven en maatschappelijk werk (Lumens Groep). Zo kun je op één adres met al je vragen rond opvoeding, opvang en leren terecht. Dat is het idee.

Korte lijnen

Een groot voordeel van de spilcentra zijn de korte lijnen tussen alle mensen die op een bepaald moment met een kind van doen hebben. Geen overdracht via via, maar direct contact tussen de betrokkenen. Zo kan de juf van de peuters de overdracht van een kind naar de basisschool direct met de leerkracht bespreken, en kan die leerkracht ook nog eens makkelijk te rade gaan als later rond dat kind nog vragen opkomen. En kan de GGD om advies gevraagd worden over bepaald gedrag of kan Bureau Jeugdzorg tijdig op de hoogte gebracht worden van opvallende ontwikkelingen. Kortom een zorgnetwerk dicht bij de hand.

Partners

Op dit moment werken in Spilcentrum Mimosaplein de volgende partners samen:
Vrije Basisschool, Vrije Kinderopvang en Kinderspreekuur werken vanuit de antroposofie.


Vrije Kinderopvang Wonderboom
bestaat uit:
 • Opvang baby's en dreumesen 
  • 0 - 2 jaar en 3 maanden
 • Peuterdagopvang en peuterklassen
  • 2 jaar en 3 maanden – 4 jaar
 • Groene BSO 
  • 4 - 13 jaar
  • voor- en naschoolse opvang
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom