Wonderboom
groeien in vertrouwen
Algemene voorwaarden

Hieronder kun je de Algemene voorwaarden downloaden die de Wonderboom hanteert. Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Download Algemene voorwaarden


Huisreglement

Hieronder kun je het huisreglement van de Wonderboom downloaden. In het huisreglement vind je naast de openingstijden en de opvangmogelijkheden (pakketten) nog:
  • vakantie-opvang BSO
  • extra opvang (flexuren)
  • ruilen van dagdelen
  • als je kind ziek wordt tijdens de opvang
  • brengen en halen 
  • de aannameprocedure
  • het stopzetten van de opvang


Privacyverklaring

Hieronder kun je de privacyverklaring in het kader van de AVG downloaden.

Download Privacyverklaring


Keuringsrapport GGD

De keuringsrapporten van de GGD zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Via deze link vind je direct de rapporten over babyopvang, peuterklas en Groene BSO van Vrije Kinderopvang Wonderboom.

Download hier het document Veiligheid en Gezondheid Wonderboom 2021

Download hier het document Veiligheid en Gezondheid Wonderboom 2022

Pedagogisch Beleidsplan

Download hier het Pedagogisch beleidsplan 2019-2023

Download hier Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 2021

Klachten

De Wonderboom heeft een klachtregeling die je hieronder kunt downloaden.


Download Klachtregeling Wonderboom


Oudercommissie

Hieronder kun je het reglement en het huishoudelijk reglement van onze Oudercommissie downloaden.

Download Reglement Oudercommissie Wonderboom

Download Huishoudelijk reglement Oudercommissie Wonderboom


Veilig slapen

Hieronder kun je het protocol 'Veilig slapen' downloaden waarin staat hoe wij zorgen voor een optimale veiligheid bij het slapen in onze kinderopvang. 

Download protocol Veilig slapen

Verder het toestemmingsformulier van de ouder(s) voor het inbakeren tijdens de opvang én een handleiding voor het inbakeren van baby's.

Download Toestemmingsformulier inbakeren

Download Handleiding inbakeren

peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom