Wonderboom
groeien in vertrouwen
Structuur en ritme

Vrije Kinderopvang Wonderboom staat in een traditie, waarin ‘vrije’ niets te maken heeft met vrije opvoeding. Structuur, ritme en begeleiding staan voorop in de vrije-school-pedagogiek. Een korte historische blik op de wortels van het woordje ‘vrije’.

Nieuwe pedagogiek 20-jaren

In 1919 helpt de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner de directie van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek in Stuttgart om een school op te richten die directie en arbeiders via hun kinderen dichter bij elkaar kan brengen. Een sociaal experiment dat paste in de turbulente tijd waarin het zelfbeeld van de Europeaan door het totaal uit de hand gelopen machtsspel van de Eerste Wereldoorlog, enorm onder druk stond. Keizerrijken verdwenen, Lenin zette de communistische maatschappij op de kaart en de arbeider probeerde zich los te maken van de almacht van de fabrieksdirecteur.

Een wereld in verandering, die ook dringend vroeg om een nieuwe pedagogiek. De Freinetschool in Frankrijk, het Montessorionderwijs in Italië en Dalton in de VS zijn in dezelfde periode ontstaan als de Freie Waldorfschule in Duitsland. In 1923 wordt in Den Haag de eerste Nederlandse vrije school opgericht.

Vrij van de staat

Allemaal ver voor het ontstaan van de vrije opvoeding, die in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaat als reactie op de strakke burgerlijke cultuur van de jaren na de alles verwoestende Tweede Wereldoorlog. De vrijheid die met flowerpower en antiautoritaire beweging wordt gezocht, staat los van de vrijheid die de Steinerscholen zochten. Vrijescholen zijn vrij om zelf het onderwijs in te vullen zonder bemoeienis van de staat. Een staat die aan het begin van de twintiger jaren opnieuw uitgevonden moest worden en even geen krediet meer had na het debacle van de Eerste Wereldoorlog.

Vrije ruimte

‘Vrije’ in Vrije Kinderopvang Wonderboom is dus een begrip met een verleden. Maar vrij gaat nog veel verder omdat het tevens een kernbegrip in de antroposofie is; werkelijk vrij zijn om je eigen weg te kunnen gaan.

Nog verder: het woord school komt rechtstreeks uit het Grieks. Scholè betekende bij de oude Grieken vrije tijd of vrije ruimte. Een plek waar je niet hoefde te werken om in je levensonderhoud te voorzien, maar je jezelf kon bezighouden met bijvoorbeeld kunst, filosofie of wetenschap. Die betekenis klinkt stevig door in vrijeschool, omdat Steiner de levenssfeer geestesleven (met daarin wetenschap, kunsten, religie en opvoeding) los zag van het rechtsleven en de economie. De mens is meer dan alleen een schakel in de economie.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom