Wonderboom
groeien in vertrouwen
Aandacht geven

Het mooiste dat je een kind kunt geven, is aandacht. Soms nadrukkelijk, maar liever nog door er gewoon te zijn. Een kind wil veiligheid, warmte en jouw aanwezigheid om deze wereld in zich op te nemen en eigen te maken. Spelen, onderzoeken, experimenteren en grenzen verkennen vragen om ruimte, geduld en vertrouwen. Heel veel vertrouwen. Vertrouwen in zichzelf én vertrouwen van ons als ouders, begeleiders en verzorgers. Zodat kinderen zichzelf kunnen zijn.

Eigen ik ontwikkelen

Vrije Kinderopvang Wonderboom biedt uw kind de gelegenheid om samen met leeftijdgenoten in een veilige en ‘warme’ omgeving zichzelf te ontwikkelen. In eenvoud, huiselijk en in verbinding met de natuur. In een ritmische dagindeling die overeenstemt met leeftijd en levensfase, en gebaseerd op de inzichten die Rudolf Steiner ons geschonken heeft. Zo krijgt uw baby de omhulling die het zo nodig heeft en krijgt het basisschoolkind de uitdaging die onmisbaar is om zijn eigen ik te vormen.

Weldoordachte pedagogiek

Bij de babygroep (0 - 2 jaar en 3 maanden), peuterklas (2 jaar en 3 maanden - 4 jaar) en Groene BSO (4 - 13) kunt u uw kind op werkdagen aan een professioneel team toevertrouwen. Wij zorgen voor een verantwoorde opvang in een heel eigen sfeer en vanuit een weldoordachte pedagogische visie. Vrije Kinderopvang Wonderboom neemt een specifieke positie in de kinderopvang in, die uit overtuiging fundamenteel afwijkt van de meeste andere opvangorganisaties. Omdat kinderen al iemand zijn.

kinderen
horen aan
het licht

en dat zit nog in
hun handen en voeten

en hun buik
en hun hoofd

ze gaan er dagelijks mee om
zolang er niemand tussen komt

die er met een boos
oog
niet in gelooft


Hans Andreus

peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom