Vacature Manager Vrije Kinderopvang Wonderboom Eindhoven

(28 uur per week)

Wonderboom is een bloeiend kinderopvangcentrum met 20 medewerkers die wekelijks bijna 200 kinderen opvangen. Medewerkers bij Wonderboom werken op basis van het antroposofische mensbeeld en de visie van pedagoge Emmi Pikler op het jonge kind. Van oudsher is er een stevige band met de natuur. Wonderboom is  gehuisvest in één pand samen met Vrije School de Regenboog waarmee nauw wordt samengewerkt.

Wij bieden een sfeervolle werkomgeving, met aandacht voor kinderen en elkaar. Van de nieuwe manager verwachten we dat hij of zij in staat is op een inspirerende wijze leiding te geven en bedrijfsmatig sterk is. Als manager kinderopvang draag je eind verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de medewerkers en de pedagogiek.

De manager is eindverantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering: personeel en organisatie, financiën, ICT en informatievoorziening en -verantwoording, investeringen en huisvesting. Wonderboom is een zogenaamde éénpitter, we vallen niet onder een koepel.


Functie-eisen
  • Hbo werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding.
  • Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de kinderopvang;
  • Je hebt ervaring en kennis met de identiteit van de organisatie;
  • Je vindt steeds een goede balans tussen kwaliteit en efficiency;
  • Een mensgerichte houding met een flinke dosis stevigheid, doortastendheid en overtuigingskracht.
  • Je bent in staat om de taken in de bedrijfsvoering uit te voeren.
Daarnaast beschik je over de vaardigheden en talenten die in deze levensfase van Wonderboom gewenst zijn.
We zoeken een leidinggevende die:
  • beleidslijnen kan uitzetten en borgen;
  • ontwikkelafspraken met medewerkers maakt. Je hebt in het verleden bewezen dat je je managementstijl en interventies op de medewerker in kwestie kunt aanpassen en rekening houdt met diens kennis en ervaring. Je kunt afspreken en aanspreken, faciliteren, delegeren en ook inspireren;
  • structureert en ondersteunt, met het doel dat de verschillende onderdelen zoveel mogelijk zelf de uitvoering kunnen organiseren;
  • helderheid schept in de omgang met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de daarbij horende taakuren en budgetten.
De functie is ingeschaald in leidinggevende B cao kinderopvang.

Sollicitanten kunnen tot en met woensdag 13 november reageren door hun motivatie + CV toe te sturen naar Mirjam Langenbach bestuur Wonderboom. E-mail: management@kinderopvangwonderboom.nl

Inhoudelijke informatie over de functie is op te vragen bij de huidige manager Ineke Mabelis 040-2138479.
Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom