spelenderwijs
zingen en spelen met je kleine kind
Antroposofie en taalontwikkeling

Wie naar kinderen kijkt ziet het: kinderen doen. Ze zijn er helemaal en nemen de wereld in zich op door ons na te doen. Ze kijken en luisteren goed en proberen vervolgens of zij dat ook kunnen. Tot hun zevende jaar hebben ze het enorm druk met groeien en aarden; een groots werk dat ze met bewonderingswaardig veel inzet verrichten. Als volwassenen zorgen wij voor de noodzakelijke randvoorwaarden (eten, drinken, veiligheid, warmte, liefde), zodat het kind zich volledig kan richten op zijn belangrijkste taak: groeien (fysiek en sociaal).

Vrije Kinderopvang Wonderboom werkt vanuit het mensbeeld van de antroposofie, waarin ontwikkeling in levensfases van zeven jaar centraal staat. In die eerste zeven jaar zijn spel, nabootsing en beweging de instrumenten om te groeien; een vloeiende stroom om het aardse leven eigen te maken. Een natuurlijke stroom die nog niet onderbroken wordt door het denken over het leven. Vanuit de antroposofie zien wij onze taak als begeleiders vooral om kinderen mee te nemen in die beweging.

De taalontwikkeling bij kinderen gaat mee in die natuurlijke stroom van horen en nadoen. Bij Vrije Kinderopvang Wonderboom heeft dat ook altijd een belangrijke plaats ingenomen: versjes, liedjes, verhalen. Heel veel versjes, liedjes en verhalen, die zich in het ritme van het jaar steeds weer herhalen. Een versje bij binnenkomst, een verhaaltje over het seizoen, een versje bij het eten en naar buiten gaan, verhalen bij de jaarfeesten. Herhaling en ritme, daar smullen kinderen van, omdat ze zo steeds meer grip op onze wereld krijgen.


Wonderboom en VVE

Bij de aankondiging vanuit de overheid van de verplichte Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), hadden wij de angst dat kinderen nu al heel vroeg veel op hun hoofd aangesproken zouden gaan worden. Een wijze die niet aansluit bij onze visie het kind te laten groeien door mee te bewegen en niet nadrukkelijk stil te gaan staan bij het leren van woordjes. We waren ons ook terdege bewust van ònze wijze om de taal bij kinderen te ontwikkelen, door het zeggen van versjes, het zingen van liedjes en het vertellen van verhalen. We hebben dan ook gezocht naar een manier om de eisen vanuit de VVE op te nemen in onze bestaande visie en werkwijze.

Het resultaat zijn de leskisten, waarin wij prentenboeken hebben verzameld die aansluiten bij de organische beweging van het groeien in de leeftijdsfase van de kinderen. De prentenboeken geven mooie beelden voor de belevingswereld van de kinderen, waardoor zij er helemaal in mee kunnen gaan. In het spel na het vertellen of voorlezen nemen de kinderen het verhaal en de woorden mee in het nabootsen, wat je duidelijk terugziet in bijvoorbeeld het spelen met poppen. Of in het maken van een knutsel of tekening.

De Wonderboom heeft hiermee de VVE opgenomen in haar bestaande visie en benaderingswijze van het jonge kind. Een weerslag van het materiaal dat wij gebruiken (vooral versjes en liedjes) vind je in volgende pagina's. Zo kun je zelf ook aansluiten bij de opvang, zodat thuis en opvang mooi in elkaar overlopen. Veel plezier met zingen en spelen.

peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom