peuterklas
nabootsen om de wereld eigen te maken
Afsluitend gesprek

Aan het einde van de opvang in de peuterklas van de Wonderboom, nemen wij de tijd om in een afsluitend gesprek terug te kijken op de ontwikkeling van uw kind en de wijze waarop u de opvang heeft ervaren.

Dit is van belang voor het waarborgen van de kwaliteit van onze opvang, én voor de overdracht naar de kleuterklas.Overdracht binnen Spilcentrum

Mocht uw kind overgaan naar de kleuterklas van Vrije Basisschool de Regenboog, dan kunnen wij zorgen voor een directe overdracht aan de betrokken leerkrachten in Spilcentrum Mimosaplein.

De nauwe contacten die wij binnen het spilcentrum hebben, zullen bijdrage aan een succesvolle vervolgstap in de ontwikkeling van uw kind.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom