peuterklas
nabootsen om de wereld eigen te maken
Veilg en zeker voelen

Voor een evenwichtige ontwikkeling van uw kind, zijn geborgenheid en omhulling de eerste vereisten. Pas als uw kind zich veilig en zeker voelt, kan het de wereld gaan verkennen. En zichzelf leren kennen.

Samenwerking

De ouders hebben daarin vanzelfsprekend de belangrijkste rol. De kinderopvang neemt daarnaast een eigen plaats in, en ook wij willen uw kind dezelfde basisbehoeften bieden. Een goede samenwerking met de ouders is daarin van belang. Zo kunnen we samen zorgen dat de overgang tussen thuis en dagopvang zo natuurlijk en rustig mogelijk verloopt.


Uitwisselen informatie

Het uitwisselen van informatie tussen ouders en opvang speelt hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol. Dagelijks doen we dat door kort wetenswaardigheden uit te wisselen wanneer u uw kind komt brengen. De meeste zaken zullen op deze wijze uitgewisseld kunnen worden.

Persoonlijk gesprek

Mochten u of de leiding behoefte hebben om langer bij uw kind of de opvang stil te staan, dan is een persoonlijk gesprek altijd mogelijk. We hebben dan de rust en de ruimte, die tijdens het brengen en ophalen meer beperkt is.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom