groene BSO
de wereld ontdekken
De kleuters van groep 1 en 2 worden door de Groene BSO-leiding opgehaald.

De kinderen vanaf groep 3 komen zelf naar de Groene BSO als ze op de hoofdvestiging van Vrije Basisschool de Regenboog aan het Mimosaplein zitten. De kinderen op de dependance aan de Geraniumstraat worden door de groepsleidsters opgehaald, tenzij de ouders toestemming hebben gegeven om het kind zelfstandig naar het hoofdgebouw te laten gaan.De kinderen kunnen vanaf 17.30 uur opgehaald worden. Dit kan tot uiterlijk 18.30 uur.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom