groene BSO
de wereld ontdekken
Twee keer per jaar hebben we een kort tien-minuten-gesprek met de ouders over de wijze waarop uw kind in de Groene BSO aanwezig is, deelneemt aan de activiteiten en welke aandachtspunten wij en u als ouders zien. Mocht dit onvoldoende zijn, dan maken we een afspraak om langer stil te staan bij opvallende zaken.

Bij het ophalen kunnen ouders en leiding kort informatie uitwisselen. Afmeldingen en korte berichtjes kunt u ook via een informatieschriftje aan het prikbord in de hal kwijt. Of per e-mail.

In Spilcentrum Mimosaplein bespreekt het zorgteam, dat voor het hele spilcentrum werkzaam is, tweemaal per jaar de kinderen van de Groene BSO. De diagnose die het team eventueel bij de kinderen stelt, geeft het zorgteam door aan de BSO-leiding. In het tien-minuten-gesprek komt dit in elk geval aan de orde en mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen wij eerder contact met u opnemen.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom