Je moet vanuit je hoofd en je buik kunnen werken

Ineke en Imke Mabelis zijn moeder en dochter en werken beiden op Spilcentrum Mimosaplein. Ineke werkt als pedagogisch (beleids)medewerker bij Kinderopvang Wonderboom en Imke als kleuterjuf bij Vrije Basisschool De Regenboog. Deze twee organisaties vormen het SPILcentrum Mimomasplein.[1] Tegenwoordig wordt de dochter van Imke, één jaar oud, opgevangen op de babygroep van Wonderboom. Een bijzonder gegeven: drie generaties onder één dak. Hoe kijken Imke en Ineke aan tegen het vak van opvoeden, de antroposofie, de vrije kinderopvang en het vrije basisonderwijs?

Imke is begonnen als kleuterjuf bij De Regenboog nadat ze de reguliere pabo heeft afgerond. ‘’Ik heb een antroposofische opvoeding en heb daarnaast op een vrije basis- en middelbare school gezeten. Ik dacht: als ik ook nog de vrije school pabo ga doen dan wordt mijn beeld van het onderwijs wel heel eenzijdig. Ik wilde als leerkracht een breder beeld hebben van het onderwijs.’’
Ineke is al 25 jaar werkzaam bij Wonderboom en één van de oprichters van de Stichting Vrije Kinderopvang Eindhoven, de formele benaming van Wonderboom.
Ineke nam Imke vaak mee naar de kinderopvang. Imke: ‘’Ik vond het ontzettend leuk om met kinderen te zijn en te werken. Ik wist eigenlijk meteen dat ik de pabo wilde doen na de middelbare school. Dat ik deze keuze heb gemaakt komt mede doordat ik vroeger vaak meeging naar de opvang. Ik vond dat altijd heel leuk.’’

Wat vinden jullie zo mooi aan jullie vak?

Ineke: ‘’Elke dag in de opvang is anders. Dat spreekt mij heel erg aan.’’ Imke beaamt dat en voegt eraan toe: ‘’Kinderen zijn heel puur en open, vooral de kleuters. Alles wat een kind denkt komt er meteen uit, er zit nog geen rem op. Wij leren wel dat je bepaalde dingen niet zomaar zegt, maar kinderen reageren vanuit hun eerste gevoel en gedachte. Dat vind ik heel mooi.’’

Wat betekent antroposofie voor jullie?

Imke: ‘’Het fijne aan antroposofie is dat je het kind begeleidt en volgt om zichzelf te zijn en te worden. Bij veel scholen zie je dat ze iets van het kind proberen te maken, wat de ‘bedoeling’ is. Maar ieder kind heeft zijn eigen ‘bedoeling’ en het is mooi om het kind daarin te volgen en te begeleiden, niet andersom.’’ Ineke vertelt verder: ‘’Het hele kind is belangrijk, niet alleen de cognitieve ontwikkeling. Het is belangrijk hoe een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt, motorisch, fysiek, kunstzinnig en creatief. Antroposofie kijkt naar wat het kind in zich heeft en wat hij of zij op dat moment graag wilt ontwikkelen. Niet dat je ergens de lat legt en zegt dat het kind daar aan moet voldoen.’’

Imke, je hebt de reguliere pabo gedaan. Waarom heb je weer gekozen voor het vrije school onderwijs?

‘’Ik liep tijdens mijn opleiding en stages tegen het feit aan dat er vooral wordt gekeken naar wat een kind moet leren en kunnen terwijl er veel meer is dan dat. Ik heb gekozen om les te geven op een vrije school omdat ik daar kan werken met een volledige ontwikkeling. De reguliere opleiding zelf was fijn omdat ze goed gestructureerd was. Ik heb daar veel geleerd. Bij mijn stages kwam ik erachter dat het vrije school onderwijs beter bij mij past.’’

Hoe is het om te werken op hetzelfde Spilcentrum?


‘’Ik geef nooit ongevraagd advies, als ik dat doe dan vraagt ze er naar’’, zegt Ineke lachend. Imke: ‘’Het leuke aan samen werken op één locatie is dat je elkaar vaak tegenkomt, ook tijdens cursussen en vergaderingen werk je met elkaar. Je bent met hetzelfde bezig, dat is erg leuk.’’ Ineke voegt toe: ‘’Het enige nadeel is dat je elkaar minder ziet buiten school. Je denkt dat je elkaar heel vaak spreekt, maar eigenlijk is dat heel oppervlakkig. Op school hebben we alleen small talk. We spreken niet vaak af om bij te praten met een kopje thee.’’

Wat voor type moet je zijn voor de vrije kinderopvang en het basisonderwijs?

Imke: ‘’Ik denk dat er veel types binnen dit onderwijs passen. Het is wel van belang dat je openstaat voor antroposofie en hoe daar mee omgegaan wordt, je moet er een gevoel bij hebben. Als dat helemaal niet jouw ding is, wordt het lastig. Je intrinsieke uitgangspunt moet zijn dat je het kind in zijn eigen ontwikkeling laat. Ik zie de laatste tijd steeds meer leerkrachten uit het regulier onderwijs naar het vrije basisonderwijs gaan. Ze vonden het te eenzijdig dat ze kinderen naar een bepaald niveau moeten optrekken. Voor reguliere leerkrachten is het af en toe even wennen met antroposofie. Bijvoorbeeld het vieren van de jaarfeesten. Dit is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs en onbekend bij reguliere leerkrachten. Als het gevoel om het kind te volgen er is, dat is heel belangrijk, dan pas je hier.’’ Ineke: ‘’Je moet open staan voor het religieuze gedeelte van antroposofie. Niet dat je een geloof hebt, maar dat je over engelen kan praten en dat je kerst viert. Je moet je daar lekker bij gaan voelen. En inderdaad, het kind volgen in zijn eigen ontwikkeling en dat mooi vinden. Je moet enthousiast worden van pedagogiek. Ik zeg altijd: ‘Je moet vanuit je hoofd en je buik kunnen werken.’ Sommige mensen hebben dat gewoon, dan komen ze hier binnen en dan denk ik: ja, die is het.’’ 

peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom