top of page
IMG_4178.jpg

Jaarfeesten

Waarom vieren we jaarfeesten? 

 

Tijd is een wonderlijk fenomeen. Het is niet te pakken.  

Als je de tijd verdeelt in brokstukjes is er beter mee om te gaan. Minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren kun je zien als tekens in de tijd om ons te oriënteren. Ook de seizoenen en daarbij de jaarfeesten zijn zulke tekens. 

 

Heel jonge kinderen hebben nog nauwelijks tijdsbesef. Zij leven in het hier en nu. Jonge kinderen ontlenen hun gevoel van veiligheid voor een groot deel aan de vaste dagindeling. Ze weten wat er gaat gebeuren, wat gaat komen. Na het spelen gaan we fruit eten, na het rusten gaan we naar huis. In de loop van de kleutertijd gaan ze dat steeds meer van een afstandje bekijken, weten hoe de dag is opgebouwd en kunnen dat vertellen. Ook in het weekritme gaat dat overzicht komen en het schoolkind kent de namen van de dagen, maandag, dinsdag, enz. Vervolgens komt er inzicht in de wijze waarop de seizoenen elkaar opvolgen.

Lees verder. 

fruit.JPG

Sint Jan

Het feest van Sint Jan , een blij feest, met bloemenkransen, zang en dans, met een Sint-Jansvuur en vrolijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, 
bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. In het groene gras zien we een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden waas het groen versluieren. Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. De natuur biedt ons een geweldige overvloed. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt. 

Lees verder.

IMG_7775.jpg

liedjes en versjes

6.jpg
bottom of page