Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Vrije Kinderopvang Wonderboom niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Vrije Kinderopvang Wonderboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Vrije Kinderopvang Wonderboom kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar dit mailadres. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Vrije Kinderopvang Wonderboom is zorgvuldig nagegaan of alle kinderen en volwassenen toestemming hebben verleend tot publicatie van de foto’s waarop zij te zien zijn op deze website. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen een of meerdere van de gepubliceerde foto’s, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan Vrije Kinderopvang Wonderboom te laten weten. Dit kan door hier een e-mail te versturen. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk behandeld.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom