dagopvang
rust, aandacht en vertrouwen
Antroposofie

De dagopvang van Vrije Kinderopvang Wonderboom werkt op basis van de antroposofie. De kern daarvan is dat kinderen geen onbeschreven blad zijn: in hun wezen zijn ze al volledig. Praktisch betekent dit dat wij als volwassenen de mooie taak hebben het kleine kind te ondersteunen en te begeleiden, zodat het kind werkelijk zichzelf kan zijn.

Emmi Pikler

De visie van pedagoge Emmi Pikler geeft een praktische invulling voor de dagelijkse omgang met kleine kinderen thuis en in de kinderopvang. Rust, aandacht en vertrouwen zijn hierin cruciaal. Naast de verzorging in een natuurlijk ritme heeft het kind de ruimte om te spelen en aanwezig te zijn op zijn of haar eigen wijze, waarbij de volwassenen activiteiten en speelgoed aanbieden zonder enige aandrang. Zo kan het kind in een veilige omgeving zijn eigen ontwikkeling gaan.

Zorg en respect

Het speelgoed bestaat uit natuurlijke materialen, die de tastzin prikkelen en poppen hebben een minimale gezichtsuitdrukking, zodat het kind zijn eigen emoties kan beleven. Bij het eten staan we stil bij de mensen die dit bereid hebben en bij de verzorging benoemen we de handelingen die we gaan verrichten zodat het kind mee kan gaan in de beweging. Zo geeft de Wonderboom zorg en respect vorm.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom