dagopvang
rust, aandacht en vertrouwen
Afsluitend gesprek

Aan het einde van de opvang bij de Wonderboom, nemen wij de tijd om in een afsluitend gesprek terug te kijken op de ontwikkeling van uw kind en de wijze waarop u de opvang heeft ervaren. Dit laatste is van belang voor het waarborgen van de kwaliteit van onze opvang, terwijl het eerste van belang is voor de overdracht naar bijvoorbeeld de peuter- of kleuterklas.
Directe overdracht

Mocht uw kind overgaan naar de peuterklas van de Wonderboom of naar de kleuterklas van Vrije Basisschool de Regenboog, dan kunnen wij zorgen voor een directe overdracht aan de betrokken leidsters of leerkrachten in Spilcentrum Mimosaplein. De nauwe contacten die wij binnen het spilcentrum hebben, zullen bijdragen aan een succesvolle vervolgstap in de ontwikkeling van uw kind.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom