dagopvang
rust, aandacht en vertrouwen
Ouderavond

Algemene informatie over Dagopvang Wonderboom krijgen de ouders twee keer per jaar op de ouderavonden. Aan de hand van een thema zullen wij dan dieper ingaan op zaken rond opvang en verzorging, tegen de achtergrond van onze antroposofische visie en de pedagogiek van Emmi Pikler. Verder worden de ouderavonden gebruikt voor het beantwoorden van uw (algemene) vragen en de wijze waarop de jaarfeesten bij de dagopvang worden gevierd.Afspraken

De ouderavond is natuurlijk ook een goede gelegenheid om praktische afspraken te maken over opvang en jaarfeesten.
peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom