De oudercommissie geeft advies


Ook Vrije Kinderopvang Wonderboom heeft natuurlijk een oudercommissie; een klankbord van en door ouders van onze kinderopvang voor het management. Gebruik deze commissie voor al uw op- en aanmerkingen over de opvang die verder gaan dan het strikt persoonlijke. Of stap zelf in deze commissie.

De oudercommissie bestaat uit een groep ouders die meedenken over de gang van zaken bij dagopvang, peutergroepen en BSO. De leden denken mee over vorm en inhoud, en dragen zo bij aan een opvang die goed past bij de wensen van de ouders. De oudercommssie adviseert het management rechtstreeks. Zo wordt u gehoord en worden uw kinderen daadwerkelijk groot in vertrouwen. 

We vergaderen van 20.30-22.00 uur, de vergaderdata in 2023 zijn:
Di. 7 feb.
Di. 9 mei (week na meivakantie)
Di. 12 sept. (3de week na start schooljaar)
Di: 21 nov

peuterspeelzaal dagopvang spelenderwijs nieuws groen wonderboom